Cysticerkóza (Cysticercus tenuicollis)

Cysticerkóza je ochorenie, ktoré spôsobuje parazit z triedy Cestoda. Pri tomto ochorení vystupujú malé prežúvavce v potravinovom reťazci ako medzihostitelia. Ich požieraním sa najčastejším hostiteľom stáva pes a líška.

Cysticercus tenuicollis predstavuje najčastejšie nachádzanú larvocystu pásomníc u raticovej zveri, napr.: Sviňa divá (obr. 1 až 9 - nález z roku 2011), Muflón lesný (obr. 10 - nález z roku 2010).

Cysticercus tenuicollis je vývojovým štádiom pásomnice Taenia hydatigena, ktorá dorastá do dĺžky 60 až 250 cm a môže pozostávať až z 300 článkov. Klinickými príznakmi ochorenia sú napr.: tráviace poruchy, slabosť.

Larvocysta Cysticercus tenuicollis sa pri vyvrhovaní lokalizuje v dutine brušnej na bránici, pobrušnici či na povrchu jednotlivých orgánov: najčastejšie na závese čriev (tzv. mesenteriu) a na pečeni. Larvocysty majú tvar mechúrikov, ktoré sú vyplnené čírou tekutinou (v prípade zvápenatenia môžu vyzerať ako šedozelené zvápenatené útvary). Mechúriky dosahujú veľkosti lieskového orecha až vajca a obsahujú jeden dobre viditeľný zárodok s prísavkami a háčikmi.

Obrázky 9 a 10 poukazujú na abnormálne sfarbenie a veľkosť žlčníka na pečeni napadnutého jedinca.

Obrázky:

Obr. 1 Larvocysta na závese čriev (Sviňa divá)Obr. 1 Larvocysta na závese čriev (Sviňa divá)
Obr. 2 Detail larvocysty na závese čriev (Sviňa divá)Obr. 2 Detail larvocysty na závese čriev (Sviňa divá)
Obr. 3 Larvocysta na pečeni (Sviňa divá)Obr. 3 Larvocysta na pečeni (Sviňa divá)
Obr. 4 Larvocysty na pečeni (Sviňa divá)Obr. 4 Larvocysty na pečeni (Sviňa divá)
Obr. 5 Detail larvocysty na pečeni (Sviňa divá)Obr. 5 Detail larvocysty na pečeni (Sviňa divá)
Obr. 6 Detail larvocysty na pečeni (Sviňa divá)Obr. 6 Detail larvocysty na pečeni (Sviňa divá)
Obr. 7 Detail larvocysty na pečeni (Sviňa divá)Obr. 7 Detail larvocysty na pečeni (Sviňa divá)
Obr. 8 Detail larvocysty na pečeni (Sviňa divá)Obr. 8 Detail larvocysty na pečeni (Sviňa divá)
Obr. 9 Zmenšený žlčník na pečeni (Sviňa divá)Obr. 9 Zmenšený žlčník na pečeni (Sviňa divá)
Obr. 10 Zväcšený, abnormálne sfarbený žlčník a larvocysta na pečeni (Muflón lesný)Obr. 10 Zväcšený, abnormálne sfarbený žlčník a larvocysta na pečeni (Muflón lesný)

Použitá literatúra:

  1. Dolinská Michaela: Endoparazitózy oviec a kôz. In: Spravodajca Bioveta SK, 6/2010, ISSN 1337-6691, str. 12.
  2. Prof. MVDr. Chroust Karel, DrSc., MVDr. Forejtek Pavel, CSc.: Tasemnice u lovné zvěře. In: Myslivost, 1/2011, str. 26.
  3. Vodňanský, Forejtek, Winkelmayer, Paulsen, Rajský, Malena, Večerek, Lebersorger, Zedka: Hygiena zvěřiny. Příručka pro mysliveckou praxi (2. přepracované a rozšířené vydáni). Středoevropský institut ekologie zvěře Brno-Wien-Nitra, Institut ekologie zvěře VFU Brno, 2009.

© Ivan Holič

« NA ZAČIATOK STRANY »